Sẽ có đề án bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng

Bộ VHTTDL đã có quyết định về việc giao nhiệm vụ lập Đề án “Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể thế giới Không gian văn hóa cồng chiêng”.

Không gian văn hóa Cồng chiêng được UNESCO xếp di sản văn hóa Thế giới từ năm 2005.Không gian văn hóa Cồng chiêng được UNESCO xếp di sản văn hóa Thế giới từ năm 2005.

Theo đó, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (VHNT) thực hiện nhiệm vụ lập Đề án này và hoàn thành trình Bộ vào ngày ngày 31.3.2011.

Cụ thể, Viện VHNT Việt Nam có nhiệm vụ: Chủ trì thực hiện việc lập Đề án, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, phải báo cáo thường kỳ (03 tháng) về kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao về Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam năm 2010.

Không gian văn hóa cồng chiêng là di sản thứ hai của Việt Nam được nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của thế giới (15.11.2005) sau Nhã nhạc cung đình Huế. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải rộng suốt 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là cư dân các dân tộc Tây Nguyên: Bana, Xêđăng, Mnông, Cơho, Rơmăm, Êđê, Giarai...

Cồng chiêng gắn bó mật thiết với cuộc sống của người Tây Nguyên, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người, để diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trong lao động và sinh hoạt hàng ngày của họ.
Đến nay, sau 5 năm di sản này được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, đã có rất nhiều nghiên cứu, hội thảo để tìm cách bảo tồn và phát huy di sản quý báu này trong cộng đồng.

 

Theo LĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác