Sở VHTTDL Bà Rịa Vũng Tàu: Tổ chức tập huấn điều tra, kiểm kê di sản văn hóa

(Cinet) - Vừa qua, Sở VHTTDL Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lớp tập huấn điều tra, kiểm kê di sản văn hóa cho 25 học viên là Trưởng (Phó) Phòng VHTT các huyện, thị, thành phố; cán bộ quản lý di sản văn hóa tại các Phòng VHTT, bảo tàng, ban quản lý di tích trên toàn tỉnh.

Tại chương trình tập huấn điều tra, kiểm kê di sản văn hóa, các học viên đã được nghe giới thiệu những khái niệm, nội dung cơ bản và biện pháp thực hiện Thông tư 04 /2010/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL về “Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Bên cạnh đó,  trong chương trình tập huấn còn giúp các học viên xác định khả năng duy trì, nguy cơ mai một của di sản văn hóa phi vật thể để đề xuất các giải pháp bảo tồn và từng bước phát huy phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa - du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được biết, sau chương trình tập huấn này, Sở VHTTDL Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn điều tra, kiểm kê di sản văn hóa đợt 2 dành cho các chủ thể văn hóa là cộng đồng, nhóm người hoặc cá nhân sở hữu, thực hành và sáng tạo di sản văn hóa phi vật thể, cộng đồng trên toàn tỉnh.

 

TH (tin từ BRVT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác