Sở VH,TT&DL Bình Thuận: Ban hành Hướng dẫn tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích

(Cinet)- Mới đây, Sở VH,TT&DL tỉnh Bình Thuận đã ban hành Hướng dẫn việc tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại các di tích tỉnh Bình Thuận.

Ảnh minh hoạẢnh minh hoạ

Theo đó, tại Hướng dẫn này,  Sở VH,TT&DL Bình Thuận đã đưa ra nội dung các công việc cụ thể cũng như cách thức tổ chức thực hiện. Trong đó, Bảo tàng Bình Thuận phải nghiên cứu và xây dựng dự án tôn tạo các di tích, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể), khai thác đi đôi với trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo, các mạng đã được công nhận và xếp hạng.  Đối với Ban quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư (Phan Thiết), cần xây dựng nội quy về nếp sống văn hóa tại điểm tham quan du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, giữ gìn bản sắc và thuần phong mỹ tục. Về lâu dài di tích phải đưa các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại Tháp vào nề nếp như bố trí nơi thắp hương, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, hướng dẫn còn nhấn mạnh đến công tác thanh tra, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn mê tín dị đoan tại di tích, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thuyết minh, hướng dẫn viên, phát triển nhiều sản phẩm du lịch mang tính đặc thù địa phương và nhất là xã hội hóa công tác xây dựng và bảo vệ các khu di tích.
Song song với việc ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương, Sở VH,TT&DL Bình Thuận sẽ có kế hoạch nâng cao chất lượng tổ chức các lễ hội văn hóa, các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các di tích, nâng cao việc quảng bá các lễ hội để phục vụ du lịch. 
Việc ban hành Hướng dẫn này nhằm quản lý, khai thác và quảng bá những giá trị của di tích lịch sử - văn hóa để vừa giáo dục truyền thống yêu nước cho người dân địa phương, vừa hấp dẫn du khách đến tham quan.

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác