Sở VH,TT&DL Đác Nông: Khôi phục lễ hội truyền thống của dân tộc M’nông

(Cinet) - Nhằm góp phần vào việc bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước hiện nay, từ năm 2005 đến nay, Sở VH,TT&DL Đác Nông đã tiến hành khôi phục được 17 lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc M’nông.

Lễ hội Sum họp cộng đồng của đồng bào dân tộc M’nông đã bị lãng quên nhiều năm nay được ngành Văn hóa Đác Nông khôi phục lại.Lễ hội Sum họp cộng đồng của đồng bào dân tộc M’nông đã bị lãng quên nhiều năm nay được ngành Văn hóa Đác Nông khôi phục lại.

Các lễ hội được khôi phục nằm trong đề án “Bảo tồn, phát huy lễ hội, hoa văn, cồng chiêng và nhạc cụ của đồng bào M’nông”, gồm có: lễ hội mừng mùa, lễ đâm trâu, lễ mừng lúa mới, lễ kết nghĩa, lễ tắm lúa, lễ ăn cơm mới, lễ hội Rnglăp bon (lễ hội đoàn kết các bon làng), lễ hội Tách Năng Yô, lễ đón khách, lễ hội Sum họp cộng đồng, lễ cúng thần rừng… Đây là những lễ hội truyền thống đặc trưng của dân tộc M’nông trên vùng đất cực nam của Tây Nguyên, nhưng trong một thời gian dài do nhiều lý do khác nhau nên đang bị mai một dần, trong đó có một số lễ hội đã nhiều năm nay không được đồng bào tổ chức.

Được biết, hiện nay đồng bào dân tộc M’nông tại Đác Nông còn có khoảng 31 lễ hội truyền thống, trong đó nhiều lễ hội đã bị mai một và mất dần. Theo đó, thời gian tới Sở VH,TT&DL Đác Nông sẽ tiếp tục đầu tư khôi phục các lễ hội truyền thống còn lại và tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các địa phương, bon làng, qua đó nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc.

 

K.A (Tin từ Sở VH,TT&DL Đác Nông)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác