Tập huấn toàn quốc về "Hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động quản lý và tu bổ di tích"

(Cinet) - Nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý văn hóa trong công tác quản lý và tu bổ di tích, trong tháng 12/2009, Cục Di sản văn hoá (Bộ VH,TT&DL) đã tổ chức Tập huấn "Hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động quản lý và tu bổ di tích".

Tập huấn toàn quốc về

Theo đó, chương trình tập huấn được tổ chức tại 2 khu vực: khu vực phía Bắc (được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 2/12/2009); khu vực phía Nam (được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 13/12/2009) với sự tham gia của lãnh đạo các Sở VH,TT&DL, Thanh tra Sở, Bảo tàng, Ban quản lý di tích 64 tỉnh, thành trong cả nước.

Khoá tập huấn tập trung phổ biến các quy định của Luật di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 về hoạt động quản lý và tu bổ di tích; hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý và tu bổ di tích; quản lý hoạt động tu bổ di tích sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
Cũng tại khoá tập huấn lần này, lãnh đạo Bộ VH,TT&DL đã yêu cầu các Sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: tổ chức kiểm kê di tích và lập hồ sơ xếp hạng di tích; tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý và tu bổ di tích bằng bất cứ nguồn vốn nào, gắn trách nhiệm của chính quyền, các đoàn thể ở huyện, xã trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; kiện toàn và nâng cao trách nhiệm bộ máy quản lý, trông nom trực tiếp tại di tích; thực hiện nghiêm Luật di sản văn hóa, Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích và các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước trong quá trình tu bổ di tích; phát huy trách nhiệm giám sát cộng đồng để kịp thời phát hiện, xử lý các sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự án; tổ chức tuyên truyền rộng rãi về giá trị của di tích, lý do bảo quản, tu bổ, phục dựng di tích và nội dung dự án tu bổ di tích trước khi triển khai để nhân dân được biết nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội.

 

K.A (tin từ Cục DSVH)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác