Thanh Hóa: Đầu tư tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử

Nhìn chung, đầu tư tôn tạo di tích đang từng bước phát huy các giá trị. Một số di tích đã có sức thu hút được khách du lịch, khách hành hương thăm viếng như: di tích Lam Kinh, thành Nhà Hồ, đền bà Triệu, Thái miếu Nhà Lê…

Thanh Hóa: Đầu tư tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử - ảnh 1

Trong 3 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn: chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, chương trình có mục tiêu, ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ khác đã có 13 di tích được tiến hành tu bổ, tôn tạo, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 82 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương là 72 tỷ đồng, vốn đối ứng địa phương là 10 tỷ đồng. Một số di tích được tu bổ có qui mô khá lớn đó là: dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lê Hoàn - tổng qui mô đầu tư khoảng 13 tỷ đồng, hiện đã đầu tư 4 tỷ đồng; quần thể di tích Đền Bà Triệu: qui mô dự án 21,76 tỷ đồng, đã đầu tư 15 tỷ đồng tôn tạo hoàn chỉnh Đền và đang tiến hành lập qui hoạch chi tiết quần thể di tích, dự án hạng mục đình Phú Điền và Lăng mộ Bà Triệu, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khuôn viên tượng đài… ; cụm di tích Lam Kinh: qui mô trên 127,6 tỷ đồng, đã hoàn thành một số hạng mục như: hồ Tây - sông Ngọc; tòa Thái miếu số 4,5,6… với tổng kinh phí trên 31 tỷ đồng, hiện đang gấp rút hoàn thành một số hạng mục như: tòa Thái Miếu số 3,7; lát đá đường nam Cầu Bạch, lát gạch sân Rồng – thềm Rồng, trang trí nội thất tòa Thái miếu... phục vụ Lễ hội Lam Kinh năm 2008.

Bên cạnh đó, một số di tích khác cũng đang trong quá trình khảo cứu, lập dựán để tiến hành đầu tư như: di tích đàn tế Nam Giao, khu di tích đền Đồng Cổ, đình Trung, đình Động Bồng, Chùa Hoa long, đền thờ Lê Văn Hưu, đền thờ Đào Duy Từ…Như vậy, tính đến nay, đã có 185 di tích được tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp trong tổng số 1.535 di tích, danh thắng trên địa bàn toàn tỉnh, chiếm 12,1%.

Những ngày đầu Xuân Kỷ Sửu, nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương ở mọi miền của Tổ quốc cũng như du khách quốc tế đang tấp nập về thăm viếng và tháng cảnh tại những nơi di tích đã được tôn tạo.

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác