Thanh Hoá: Hơn 3 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử tại Đông Sơn

Hiện nay, toàn huyện Đông Sơn có 34 di tích, trong đó có 10 di tích cấp quốc gia, 24 di tích cấp tỉnh.

Trong những năm qua, bằng các nguồn vốn của Nhà nước, các dự án hỗ trợ và nhân dân các địa phương đóng góp, huyện Đông Sơn đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn. Trong đó, đầu tư cho di tích Bác Hồ tại thị trấn Rừng Thông, 300 triệu đồng; di tích Tô Hiến Thành tại xã Đông Lĩnh, 70 triệu đồng; nhà thờ dòng họ Đàm Lê ở xã Đông Lĩnh, 60 triệu đồng; di tích Đình Thượng Thọ ở xã Đông Hòa, 60 triệu đồng; đình làng Văn Nhưng, xã Đông Lĩnh, 210 triệu đồng; di tích Nguyễn Chích ở xã Đông Ninh, 165 triệu đồng; di tích cách mạng nơi in báo Tiến Lên tại gia đình ông Phạm Văn Huống, làng Hàm Hạ, xã Đông Tiến, 65 triệu đồng; di tích Nguyễn Nhữ Soạn tại xã Đông Yên, 100 triệu đồng; di tích Nguyễn Nghi ở xã Đông Thanh, 100 triệu đồng; di tích Hàm Hạ, 8 triệu đồng; di tích Nguyễn Khải ở xã Đông Thanh, 30 triệu đồng. Do có sự quan tâm trùng tu, tôn tạo, đến nay các di tích trên địa bàn huyện Đông Sơn đều giữ được nguyên vẹn, không để xuống cấp trầm trọng, tổn thất hoặc bị hủy hoại. Công tác quản lý Nhà nước về di tích được tăng cường và thu hút được sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích.

Theo Thanh Hoá

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác