Thanh Hoá: Khôi phục 10 trò diễn trong làn điệu dân ca, dân vũ Đông Anh

Vừa qua, tỉnh Thanh Hoá đã khôi phục lại được 10 trò diễn trong làn điệu dân ca, dân vũ Đông Anh xuất phát từ làng Viên Khê, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn. Đây là làn điệu có lịch sử từ rất lâu đời và nổi tiếng khắp cả nước.

Trải qua thời gian, nhiều trò diễn trong làn điệu cổ này đã bị mai một. Từ năm 2006 đến nay, thực hiện Nghị quyết T.Ư5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, huyện Đông Sơn đã quyết định đầu tư tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng cùng với Viện Âm nhạc dân tộc Hà Nội sưu tầm, khôi phục, lưu giữ lại các trò diễn trong làn điệu dân ca, dân vũ Đông Anh. Sau một thời gian dài tiến hành sưu tầm tư liệu, nghệ nhân làng Viên Khê cùng với Viện Âm nhạc dân tộc Hà Nội đã khôi phục được 10 trò diễn, gồm: Trò Múa Đèn, trò Tiên Cuội, trò Nữ Quan, trò Trống Mõ, trò Bắt Cọp, trò Thiếp, trò Ngô, trò Hà Lan, trò Thủy, trò Thủy Phường. Riêng  trò Tú Huần và trò Sim Thành đang tiếp tục được khôi phục trong năm 2009.

Để bảo tồn và phát huy làn điệu dân ca, dân vũ Đông Anh, sau khi khôi phục được trò diễn nào là chính quyền địa phương tổ chức ngay việc truyền lại cho nhân dân và lớp trẻ trong các nhà trường trên địa bàn. Hiện nay, xã Đông Anh đang có 8 đội múa dân ca thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các địa phương trong và ngoài tỉnh; mở các hội thi làng vui chơi, làng ca hát về dân ca Đông Anh nhằm phổ cập rộng rãi tới tất cả các tầng lớp nhân dân, qua đó giữ gìn  và phát huy  bản sắc văn hóa dân tộc. 

Theo TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác