Thỏa thuận báo cáo KTKT tu bổ, phục hồi chùa Hương Nghiêm (Thiệu Hóa, Thanh Hóa)

(Cinet)-Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải vừa ký Công văn số 1033/BVHTTDL- DSVH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, phục hồi chùa Hương Nghiêm thuộc di tích đền thờ Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

Thỏa thuận báo cáo KTKT tu bổ, phục hồi chùa Hương Nghiêm (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) - ảnh 1

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Công văn số 329/SVHTTDL- DSVH ngày 9 tháng 3 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu tu bổ, phục hồi chùa Hương Nghiêm thuộc di tích đền thờ Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa (kèm theo hồ sơ đã chỉnh sửa theo hướng dẫn của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 70/DSVH-DT ngày 11 tháng 2 năm 2011).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên, gồm các hạng mục: Tu bổ và phục hồi Tiền đường và Hậu đường (vì sập đổ tối ngày 16 tháng 5 năm 2009 và đã được hạ giải toàn bộ). Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

Một là, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cần phối hợp với Chủ đầu tư và nhà chùa tiếp tục đánh giá các cấu kiện kiến trúc hiện còn để thực hiện tu bổ trên nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc (ưu tiên các phương á tu bổ nối, vá, thay cốt, ốp mang…, hạn chế thay mới cấu kiện).

Hai là, đối với các cấu kiện không còn khả năng sử dụng, nhưng có chạm khắc hoặc chữ chỉ định niên đại thì cần có phương pháp gắn chắp, làm mẫu phục hồi (ốp mang hoa văn xà, ốp lòng thượng lương, phục hồi hoa văn theo mẫu cũ).

Ba là, bổ sung phương án bao che di tích trong quá trình thi công.

Bốn là, căn cứ pháp lý cần bổ sung Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cần hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên và phê duyệt theo quy định hiện hành; đồng thời có phương án tuyên truyền nội dung tu bổ di tích và cử cán bộ thường xuyên giám sát trong quá trình thi công nhằm đạt kết quả tốt./

 

PV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác