Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ VHTTDL về dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích cách mạng Bồ Đề (Hà Nam)

(Cinet) - Vừa qua, Bộ VHTTDL đã có công văn gửi UBND tỉnh Hà Nam nêu ý kiến chỉ đạo đối với việc lập Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích cách mạng Bồ Đề (đình Triều Hội), xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Tờ trình số 926/UBND-TTr ngày 07/7/2010 của UBND tỉnh Hà Nam đề nghị cho phép lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích cách mạng Bồ Đề. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL đã có ý kiến như sau:

Khu di tích cách mạng Bồ Đề (đình triều Hội) đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia tại Quyết định số 28-VH/QĐ ngày 18 tháng 01 năm 1988 của Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Việc lập dự án bảo tồn tôn tạo di tích để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Pháp là rất cần thiết. Do vậy. Bộ VHTTDL thống nhất và ùng hộ chủ trương lập dự án bảo tôn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích cách mạng Bồ Đề (đình Triều Hội) và đề nghị UBND tỉnh Hà Nam có phương án huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và bố tri thêm kinh phi từ ngân sách địa phương đề thực hiện dự án này.

 

H.N

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác