Tích cực chuẩn bị trưng bày Bảo tàng Hà Nội

Vừa qua, UBND Thành phố đã thông báo kết luận về việc thực hiện công tác nghiên cứu xây dựng đề cương chi tiết và kịch bản- thuyết minh nội dung, giải pháp trưng bày Bảo tàng Hà Nội, yêu cầu chủ đầu tư và các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Thông báo của UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện đề cương chi tiết và kịch bản trưng bày, trong đó có bổ sung nội dung văn hóa- lịch sử tỉnh Hà Tây cũ và địa bàn các khu vực mở rộng của Hà Nội. Đồng thời xin ý kiến Hội đồng tư vấn khoa học, Hội đồng tư vấn thẩm định nghệ thuật đối với các hiện vật phục vụ công tác trưng bày Bảo tàng, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ VHTTDL và trình UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 28/02/2009.

 

Để chuẩn bị tốt cho trưng bày, cần rà soát, thống kê, phân loại, phục chế các hiện vật đã có và triển khai kế hoạch sưu tầm những cổ vật, hiện vật có giá trị. Khẩn trương khảo sát chọn nơi làm kho tạm tại khu di tích Thành cổ Hà Nội để sắp xếp, tu chỉnh hiện vật trước khi trưng bày, hoàn thành việc vận chuyển, tập kết xong trong tháng 4/2009. Bên cạnh đó, kiện toàn đội ngũ hướng dẫn viên, kỹ thuật viên, xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại các nước trong khu vực và quốc tế, nhằm đảm bảo khi hoàn thành công trình, Bảo tàng có thể triển khai ngay các hoạt động phục vụ khách tham quan.

 

UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, Sở VHTTDL và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ phương án thiết kế, thi công Bảo tàng Hà Nội, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đã được phê duyệt.

Theo HNM

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác