Tờ trình số 04/TTr-BHVTTDL ngày 03/01: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều

(Cinet) - Tờ trình số 04/TTr-BHVTTDL ngày 03 tháng 01 của Bộ VHTTDL về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỷ lệ 1/10.000 tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó Bộ VHTTDL đề nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt những nội dung sau:

I.Tên Quy hoạch: Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỷ lệ 1/10.000 tỉnh Quảng Ninh.

II Nội dung của quy hoạch:

1.Mục tiêu của Quy hoạch: Làm cơ sở cho việc nghiên cứu, khảo sát, khai quật phát lộ các dấu vết khảo cổ để làm rõ giá trị vật chất hiện còn liên quan đến di tích, phục vụ việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích.

Tạo cơ sở cho việc quản lý các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích, gắn việc bảo tồn di tích với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tái hiện hình ảnh di tích thông qua việc trưng bày khảo cổ học tại chỗ và phỏng dựng một số hạng mục công trình quan trọng có ý nghĩa tâm linh phục vụ  các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng tôn giáo, khai thác, phát triển du lịch; Hoàn thiện không gian kiến trúc cảnh quan Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của huyện và của tỉnh.

2.Đối tượng của Quy hoạch gồm các di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và cảnh quan môi trường.

Phạm vi nghiên cứu Quy hoạch rộng 11.095ha, bào đồn địa bàn các xã An Sinh, Tràng An, Thủy An và Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Quy hoạch tổng thể là 2.206 ha bao gồm 14 cụm di tích Nhà Trần và khu vực bảo vệ, dịch vụ du lịch, phát huy giá trị di tích.

3.Nôi dung quy hoạch được chia làm ba khu vực với các chức năng:

Khu vực bảo vệ I phạm vi ranh giới được xác định trên cơ sở tuân thủ Luật di sản văn hóa. Trong khu vực này không xây dựng các công trình kiến trúc mới, tập trung vào tu bổ các công trình di tích đã bị xống cấp, chỉ xây dựng biển chỉ dẫn, giới thiệu di tích.

Khu vực bảo vệ II được xác định trên cơ sở tạo vành đai bảo vệ cảnh quan cho khu vực bảo vệ I của di tích. Khu vực dịch vụ du lịch hỗ trợ phát huy giá trị di tích sẽ là khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với di tích.

4.Các nhóm dự án thành phần:

Nhóm dự án đền bù, giải phóng mặt bằng, cắm mốc giới bảo vệ di tích và mốc giới quy hoạch; Nhóm dự án khai quật khảo cổ bổ sung; Nhóm dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; Nhóm dự án xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích; Nhóm dự án đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực bảo vệ di tích; thông tin quảng bá phục vụ du lịch cho cộng đồng;

5.Nguồn vốn đầu tư được lấy từ nguồn ngân sách Trung ương bố trí theo kế hoạch hàng năm; Vốn ngân sách địa phương; Vốn huy động từ sự đóng góp tổ chức, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, các nguồn vốn đóng góp của nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6.Thời gian thực hiện từ năm 2012 đến năm 2025.

7.Trình tự ưu tiên đầu tư và phần kỳ đầu tư: Nhóm dự án đầu tư tập trung nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vồn huy động từ sự đóng góp của tổ chức, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước dành cho nhóm dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

Nhóm dự án đầu tư tập trung bằng nguồn ngân sách địa phương, vốn huy động từ sự đóng góp của tổ chức, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, nguồn đóng góp từ nhân dân gồm: nhóm dự án xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích; nhóm dự án đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực bảo vệ di tích, thông tin quảng bá phục vụ du lịch cộng đồng..

8.Tổ chức thực hiện: UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm thực hiện Quy hoạch, Bộ VHTTDL có trách nhiệm thẩm định và theo dõi chuyên môn đối với cá dự án thành phần thuộc Quy hoạch.

NLH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác