Ứng dụng công nghệ tin học nhằm bảo tồn cổ vật và phục vụ du khách

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đã xây dựng xong hồ sơ khoa học và ứng dụng công nghệ phần mềm để quản lý bảo tồn và giới thiệu đối với du khách tất cả các hiện vật đang lưu giữ ở các khu di tích triều Nguyễn.

Hiện nay Bảo tàng tiếp tục thực hiện đề án tiếp quản và tổ chức trưng bày tổng thể tại An Ðịnh Cung và Nhà lưu niệm Ðức Từ Cung để mở rộng quy mô trưng bày vào giai đoạn 2010 - 2011, phấn đấu xếp hạng các cổ vật quốc gia vào giai đoạn 2011- 2015. Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hiện có hơn 8.000 cổ vật quý, trong đó phần lớn các hiện vật là những tác phẩm nghệ thuật, các đồ dùng cho nhu cầu sinh hoạt, lễ nghi, tín ngưỡng và quốc phòng của vua, hoàng gia và triều đình nhà Nguyễn, cùng các hiện vật Chăm-pa...


Theo ND

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác