Văn bản số 1514/BVHTTDL-DSVH ngày 25/4: Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích tại Nam Định

(Cinet)- Văn bản số 1514/BVHTTDL-DSVH ngày 25/4 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Nam Định về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa Ngô Xá, chùa Nề và phế tích tháp Chương Sơn, Ý Yên, Nam Định.

Theo đó, phúc đáp công văn số 139/UBND-VP5 ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh Nam Định đề nghị cho chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa Ngô Xá, chùa Nề và phế tích tháp Chương Sơn, xã Yên Lợi, huyên Ý Yên. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Nam Định về chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa Ngô Xá, chùa Nề. Riêng đối với việc phục hồi phế tích tháp Chương Sơn, đề nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức nghiên cứu để xác định cơ sở khoa học phục vụ việc bảo tồn, phục hồi.

Về kinh phí, văn bản của Bộ VHTTDL nêu rõ, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Bộ VHTTDL đã và đang hỗ trợ cho tỉnh Nam Định tu bổ, tôn tạo nhiều di tích như: chùa Cổ Lễ, chùa Lương, chùa Đại Bi, đền Gin… do đó, để thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình, chùa Ngô Xá, chùa Nề đề nghị UBND tỉnh Nam Định chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án. Bộ VHTTDL sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá khi thoả thuân dự án, trên cơ sở ưu tiên cho những hạng mục di tích gốc.

Bộ VHTTDL cũng lưu ý, việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện dự án phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 70/2012/QĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày28/12/2012 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Nội dung dự án phải được Bộ VHTTDL thẩm định, thoả thuận về chuyên môn trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác