Văn bản số 1825/BVHTTDL ngày 20/5: Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đến thờ vua Đinh Tiên Hoàng và đến thờ vua Lê Đại Hành, tỉnh Ninh Bình

(Cinet) - Văn bản số 1825/BVHTTDL ngày 20/5 về việc Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đến thờ vua Đinh Tiên Hoàng và đến thờ vua Lê Đại Hành, tỉnh Ninh Bình.

Trả lời công văn số 205/UBND-VP4 ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị cho chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và đến thờ vua Lê Đại Hành thuộc Khu di tích Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình về chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và đến thờ vua Lê Đại Hành để bảo tồn và phát huy giá trị.

Về kinh phí, từ năm 2007 đến năm 2013 thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ VHTTDL đã đang tiếp tục hỗ trợ cho tu bổ, tôn tạo một số di tích như: đền Thung Lá, đền thờ Nguyễn Công Trứ, chùa Dầu, đền Tiên Yên, chùa Kim Rong, đình Trùng Hạ, lăng vua Lê, chùa Lạc Khoái…do đó, để thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo 02 di tích này, đề nghị tỉnh Ninh Bình chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án, trên cơ sở chỉ ưu tiên cho những hạng mục di tích gốc.

Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện Dự án phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2013/NĐ-CP ngày 18/0/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18.TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 về Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác