Văn bản số 1869//BVHTTDL-DSVH ngày 21/5: Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông, Thanh Tùng, Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

(Cinet) - Văn bản số 1869//BVHTTDL-DSVH ngày 21/5 về việc Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông, Thanh Tùng, Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Trả lời công văn số 698/UBND-VP ngày 03/5 của UBND tỉnh Hải Dương đề nghị cho phép lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông, Thanh Tùng, Thanh Miện, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Về chủ trương, Bộ VHTTDL đã có công văn số 1515/BVHTTDL-KHTC gửi Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương về thỏa thuận lập quy hoạch và Dự án tu bổ di tích đình Đông. Tuy nhiên cho đến nay, Bộ VHTTDL vẫn chưa nhận được hồ sơ quy hoạch và Dự án. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện theo quy định tại Nghị định 70/2012/NĐ-CP về quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ túc lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Về kinh phí, hiện nay thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ VHTTDL đã và đang đầu tư cho tỉnh Hải Dương tu bổ tôn tạo nhiều di tích khác do đó để thực hiện dự án tu bổ đình Đông, đề ngị UBND tỉnh Hải Dương chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án. Bộ VHTTDL sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa khi thỏa thuận nội dung Dự án, trên cơ sở chỉ ưu tiên cho những hạng mục di tích gốc.

NLH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác