Văn bản số 1900/BVHTTDL-DSVH ngày 23/5: Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm chiến thắng đồng Phố Lu, tỉnh Lào Cai.

(Cinet) - Văn bản số 1900/BVHTTDL-DSVH ngày 23/5 về việc Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm chiến thắng đồng Phố Lu, tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 348/SVHTTDL –BQLDA của Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai về việc đề nghị Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm chiến thắng đồng Phố Lu, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nói trên gồm các hạng mục: tu bổ lô cốt; xây dựng bia đá ghi tên công trình, đài tưởng niệm (mục đích vừa tôn vinh chiến thắng đồn Phố Lu vừa tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh), cổng tứ trụ đá,  nhà vệ sinh, bãi đỗ xe. Tuy nhiên có một số vấn đề cần lưu ý là:

Đối với hạng mục nhà tưởng niệm thì trong tình hình hiện nay việc đầu tư cùng lúc 3 hạng mục là không phù hợp và cần được tính toàn kỹ lưỡng. Vì vậy, Bộ VHTTDL đề nghị chỉ xây dựng mới hạng mục đài tưởng niệm, diện tích còn lại nên làm sân vườn tạo cảnh quanh và sử dụng vào các hoạt động văn hóa tại di tích;

Căn cứ pháp lý cần bổ sung Luât di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác