Văn bản số 2117/BVHTTDL-DSVH ngày 07/6: Thỏa thuận Điều chỉnh thiết kế Tu bổ tôn tạo di tích chùa Hoa Long và đền thờ Trần Khát Chân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

(Cinet) - Văn bản số 2117/BVHTTDL-DSVH ngày 07/6: Thỏa thuận Điều chỉnh thiết kế Tu bổ tôn tạo di tích chùa Hoa Long và đền thờ Trần Khát Chân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 895/SVHTTDL – DA ngày 17/5/2013 của Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa về việc thỏa thuận điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng công trình: Trùng tu tôn tạo Đền thờ Trần Khát Chân và công trình: Trùng tu tôn tạo Chùa Hoa Long, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc. Sau khi nghiên cứu, xem xét Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Thỏa thuận điều chỉnh thiết kế Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hoa Long và đền thờ Trần Khát Chân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (hạng mục: Điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng). Tuy nhiên, đối với tổng mặt bằng đền thờ Trần Khát Chân, cân nhắc bố trí khu nhà bếp – ăn nằm ngang ở phía sau đền, đồng thời bổ sung khoảng đất trồng cây cách ly khu đền với khu nhà bếp – ăn.

NLH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác