Văn bản số 2232/BVHTTDL-DSVH ngày 19/6: Xây dựng cổng Nghi môn và Động Sơn trang thuộc di tích lịch sử đền Đông Cuông (Yên Bái)

(Cinet)- Văn bản số 2232/BVHTTDL-DSVH ngày 19/6 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Yên Bái và Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái về việc xây dựng cổng Nghi môn và Động Sơn trang thuộc di tích lịch sử đền Đông Cuông (Yên Bái).

Đền Đông Cuông (Yên Bái)Đền Đông Cuông (Yên Bái)

Bộ VHTTDL nhận được Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh Yên Báo đề nghị cho phép xây dựng cổng Nghi môn và Động Sơn trang thuộc di tích lịch sử đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Tại Công văn số 2679/BVHTTDL-DSVH ngày 18/8/2011, Bộ VHTTDL đã thoả thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Đông Cuông, do đó, đề nghị UBND tỉnh Yên Bái giao Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái xây dựng Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Đông Cuông một cách tổng thể (với đầy đủ các hạng mục, trong đó có hạng mục Nghi môn và Động Sơn trang) gửi Bộ VHTTDL xem xét, thoả thuận để UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt làm cơ sở để huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, tu bổ di tích.

Văn bản của Bộ VHTTDL cũng nêu rõ, Dự án cần tuân thủ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác