Văn bản số 2423/BVHTTDL-DSVH ngày 01/7: Phối hợp hoàn thiện hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt

(Cinet)- Văn bản số 2423/BVHTTDL-DSVH ngày 01/7 của Bộ VHTTDL gửi UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước về việc phối hợp hoàn thiện hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh.

Hình tư liệuHình tư liệu

Theo đó, sau khi xem xét ý kiến của Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) về việc đề nghị các địa phương có di tích đường Hồ Chí Minh phối hợp với Binh đoàn 12 hoàn thiện hồ sơ Hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 4 năm 2013, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Ngày 29/3, Bộ VHTTDL đã có Văn bản (số 1026/BVHTTDL-DSVH) gửi UBND các tỉnh phối hợp lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh. Do các địa điểm của hệ thống di tích này rải rác khắp các tỉnh, vì vậy Bộ Quốc phòng giao Binh đoàn 12 (Binh đoàn Trường Sơn) chủ trì trong việc lập hồ sơ.

Bộ VHTTDL trân trọng đề nghị UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước rà soát các điểm di tích được Binh đoàn 12 đề xuất lập hồ sơ và có ý kiến chính thức về đề xuất của Binh đoàn 12, đồng thời khẩn trương chỉ đạo Sở VHTTDL và các cơ quan chuyên môn của tỉnh cung cấp đầy đủ các tài liệu, gồm: Địa điểm và đường đến di tích; Khảo tả di tích; Sơ đồ phân bố di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích (nếu có); Ảnh khảo tả di tích; Bản đồ, vị trí di tích; Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích… Hồ sơ tài liệu gửi về Bộ VHTTDL (Cục Di sản Văn hoá) và Binh đoàn 12.

Bộ VHTTDL trân trọng đề nghị UBND các tỉnh quan tâm chỉ đạo, các Sở VHTTDL khẩn trương triển khai và gửi các tài liệu nêu trên trước ngày 15/7/2013. Riêng Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích gửi trước ngày 31/7/2013.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác