Văn bản số 2636/ BVHTTDL-DSVH ngày 17/7: Lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Cao Xá và di tích chùa Nam Cường, tỉnh Phú Thọ.

(Cinet)- Văn bản số 2636/ BVHTTDL-DSVH ngày 17/7 về việc Lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Cao Xá và di tích chùa Nam Cường, tỉnh Phú Thọ.

Bộ VHTTDL có ý kiến:

Thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Cao Xá và di tích chùa Nam Cường để bảo tồn và phát huy giá trị.

Về kinh phí, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ VHTTDL đã, đang hỗ trợ để tu bổ một số di tích, như: chùa Bồng Lai, đình Bảo Đà, đền Đào Xá (Tam Công)… Do đó, để thực hiện dự án bảo quản, tu bổ 2 di tích này, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện Dự án phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa- danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/ TTr- BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định vê nảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác