Văn bản số 2666/BVHTTDL-DSVH ngày 03/8: Chủ trương đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích Bảo Tháp (Quảng Ninh)

(Cinet)- Văn bản số 2666/BVHTTDL-DSVH ngày 03/8 của Bộ VHTTDL gửi Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh về chủ trương đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích Bảo Tháp, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Mặt bằng nền móng Bảo Tháp (ảnh: quangninh.gov.vn)Mặt bằng nền móng Bảo Tháp (ảnh: quangninh.gov.vn)

Theo đó, sau khi xem xét công văn số 73/DTTĐ-QLDA ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh đề nghị thỏa thuận chủ trương đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích Bảo Tháp thuộc khu di tích Thương Cảng Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Ngày 05 tháng 4 năm 2010, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1084/QĐ-BVHTTDL nhất trí với đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nỉnh về chủ trương lập Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn.

Di tích Bảo Tháp là một bộ phận của khu di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn, do đó, để có cơ sở lập dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích Bảo Tháp đề nghị Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh khẩn trưong hoàn thành Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn, trình Bộ VHTTDL xem xét trong đó có nội dung bảo tồn, tôn tạo di tích Bảo Tháp.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác