Văn bản số 2668/BVHTTDL-DSVH ngày 03/8: Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu Tiên Công (Quảng Ninh)

(Cinet)- Văn bản số 2668/BVHTTDL-DSVH ngày 03/8 của Bộ VHTTDL gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu Tiên Công, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Miếu Tiên Công.Miếu Tiên Công.

Theo đó, phúc đáp Công văn số 2687/UBND-VX ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị cho phép lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu Tiên Công, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên; sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Miếu Tiên Công cùng với hơn 20 nhà thờ thủy tổ các dòng họ khai hoang, lập ấp tại khu vực này đã được xếp hạng di tích quốc gia. Vì vậy, để bảo tồn và phát huy giá trị, việc lập dự án tu bổ, tôn tạo là cần thiết. Dự án cần được xem xét tổng thể chung của các di tích đã xếp hạng nêu trên.

Về kinh phí, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ VHTTDL đã và đang đầu tư cho tỉnh Quảng Ninh tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: chùa Bí Thượng, chùa Suối Tắm, đình Trung Bản, chùa Bắc Mã, đình Phong Cốc, Thái Lăng, đình Trung Cốc, đình Trà Cổ… Do đó, để thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo các di tích này đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án. Dự án cần được Bộ VHTTDL thỏa thuận trước khi phê duyệt.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác