Văn bản số 2748/BVHTTDL-DSVH ngày 25/7: Xây dựng cầu thang thuộc di tích Ao Bà Om, tỉnh Trà Vinh

(Cinet)- Văn bản số 2748/BVHTTDL-DSVH ngày 25/7 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh về chủ trương xây dựng cầu thang lên, xuống ao thuộc di tích Ao Bà Om, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Ao Bà Om (Trà Vinh).Ao Bà Om (Trà Vinh).

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh (tại Tờ trình số 98/TTr-SVHTTDL ngày 20/5/2013) về việc xây dựng cầu thang lên, xuống ao thuộc di tích Ao Bà Om, phường 8, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thống nhất đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh về chủ trương xây dựng cầu thang lên, xuống ao (rộng 1,5, từ bờ ao đến chân mặt ao) thuộc di tích Ao Bà Om, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh để phục vụ các hoạt động liên quan đến lễ hội truyền thống của di tích. Tuy nhiên, vị trí xây dựng hai cầu thang cần phải được tính toán hợp lý, đảm bảo hài hoà với cảnh quan di tích và phục vụ tốt nhất các hoạt động của di tích.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh biết và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác