Văn bản số 2787/BVHTTDL-KHTC ngày 29/7: Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền Gin, tỉnh Nam Định

(Cinet) - Văn bản số 2787/BVHTTDL-KHTC ngày 29/7 về việc Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền Gin, tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 376/TTr-SVHTTDL ngày 25/6/2013 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định về việc đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền Gin, tỉnh Nam Định. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục di sản văn hóa tại Công văn số 368/DSVH-QLDT ngày 12/7/2013. Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

1.Cơ bản thống nhất với nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền Gin, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định do Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Xây dựng A.V.L.E.W lập bao gồm các hạng mục: tu bổ đền chính ( Tiền đường, Cung cấm), tòa Tiền các, Nghi môn, Giải vũ ngoại và Giải vũ nội; tôn tạo miếu thờ, bình phong, am hóa vàng, hồ trước đền, giếng tròn, ao vườn sau, cổng vào sân trong, cổng ra vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật; xây mới nhà đón tiếp – thủ từ, nhà bếp – vệ sinh.

2.Tuy nhiên, còn một số nội dung cần được làm rõ trong nội dung dự án, đề nghị Sở VHTTDL yêu cầu đơn vị tư vấn cần lưu ý bổ sung và chỉnh sửa:

-Về tổng thể: không thay đổi hình dáng hồ trước đền và ao vườn sau mà nên tôn tạo theo đúng hiện trạng; không làm đèn sân vườn bên trong sân đền mà chỉ làm đèn chiếu sáng mang tính chất bảo vệ di tích ở các góc của khu nội tự.

-Tu bổ đền chính và Tòa tiền các: hiện trạng vẫn còn tốt do đó không sử dụng phương án hạ giải toàn bộ mà chỉ tu bổ những khu vực và cấu kiện xuống cấp; bổ sung việc đánh dấu các cấu kiện trên bản vẽ; cần điều chỉnh thiết kế cửa tòa Tiền các theo hình thức hiện trạng.

-Hạng mục giếng tròn: thành giếng cần xây dựng theo hình thức truyền thống, không làm mới bằng đá.

-Không hạ giải Nghi môn và các đoạn tường rào gạch Bát Tràng, cần tu bổ nguyên trạng các hạng mục này.

-Cần bổ sung các bản vẽ và ưu tiên phương án nổi, vá, thay cốt ốp mang…nhằm giữ tối đa các cấu kiện gỗ cũ cũ di tích; bổ sung mặt dọc tổng thể tu bổ.

Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở VHTTDL báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác