Văn bản số 2824/BVHTTDL-DSVH ngày 01/8: Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Cao Lỗ, tỉnh Bắc Ninh

(Cinet)- Văn bản số 2824/BVHTTDL-DSVH ngày 01/8 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Cao Lỗ, tỉnh Bắc Ninh.

Di tích đền thờ Cao Lỗ thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: HTDi tích đền thờ Cao Lỗ thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: HT

Theo đó, sau khi nghiên cứu đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh (tại Công văn số 675/CV-SVHTTDL ngày 02/7/2013), Bộ VHTTDL thống nhất thoả thuận Dự án tu bổ, tôn tạo và mở rộng Khu di tích và du lịch văn hoá Cao Lỗ Vương, bao gồm các nôi dung thuộc di tích Đền Cao Lỗ: Tu bổ Tiền tế; tôn tạo các hạng mục Đền chính, Tả vu, Hữu vu, Nghi môn, Miếu Sơn thần, Nhà thủ từ, Lầu hoá vàng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL lưu ý một số vấn đề sau:

Không xây dựng mới Lầu chuông, Lầu trống (thuộc khu đền) do chưa đủ cơ sở khoa học.

Do khu lăng mộ Cao Lỗ chưa được xếp hạng di tích quốc gia, vì vậy Sở cần báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phương án tôn tạo khu mộ bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.

Hồ sơ thiết kế cần bổ sung: Bản vẽ xác định vị trí di tích; thiết kế Nhà bao che công trình đền chính; số liệu kích thước và loại vật liệu của các cấu kiện kiến trúc trong bản vẽ hiện trạng các công trình di tích; phương án bảo vệ hiện vật di tích trong quá trình thi công.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh hoàn thiện Dự án, sau đó báo cáo với nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận cao và huy động nhân dân tham gia đóng góp, tu bổ di tích trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác