Văn bản số 2870/BVHTTDL-DSVH ngày 05/8: Thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Thắng Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

(Cinet)- Văn bản số 2870/BVHTTDL-DSVH ngày 05/8 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL Hà Nội về việc thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Thắng Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo đó, sau khi xem xét Công văn số 2252/VHTTDL-QLDS ngày 23/7/2013 của Sở VHTTDL Hà Nội đề nghị thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Thắng Trí (đền Hạ, đền Thượng), huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Bộ VHTTDL thống nhất thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Thắng Trí bao gồm các hạng mục: Tu bổ, tôn tạo đền Thượng (tu bổ đại bái, ống muống, hậu cung; xây dựng nhà phụ trợ); tu bổ tôn tạo đền Hạ (tu bổ đại bái, ống muống, hậu cung); xây dựng am hoá sớ và hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, Sở VHTTDL cần hướng dẫn chủ đầu tư lưu ý một số vấn đề sau:

Đối với việc tu bổ đền Hạ: Do phần lớn hệ kết cấu còn tốt, chỉ tiến hành gia cố, tu bổ các cấu kiện đơn lẻ, nên cần có giải pháp thiết kế hạ giải từng phần (không hạ giải toàn bộ hạng mục) để đảm bảo bảo tồn nguyên vẹn cấu trúc công trình.

Không xây dựng, phục hồi Tả mạc, Hữu mạc của đền Thượng, đền Hạ do chưa đủ cơ sở khoa học.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo nội dung Dự án với nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận và huy động nhân dân tham gia giám sát, đóng góp cho việc tu bổ di tích.

Bộ VHTTDL cũng giao Cục Di sản văn hoá thoả thuận Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của Dự án.

T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác