Văn bản số 2884/BVHTTDL-DSVH ngày 06/8: Thẩm định Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Hát Xoan

(Cinet)- Văn bản số 2884/BVHTTDL-DSVH ngày 06/8 của Bộ VHTTDL gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp Hát Xoan Phú Thọ.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp Hát Xoan Phú Thọ (tại Công văn số 353/VPVP-KGVX ngày 10/01/2013 của Văn phòng Chính phủ), ngày 12/6/2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan, Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia và các nhà khoa học. Đến nay, UBND tỉnh Phú Thọ đã tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị nêu trên, chỉnh sửa và hoàn thiện Đề án.

Để chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định bằng văn bản cho Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp Hát Xoan Phú Thọ.

Ý kiến phản hồi gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/8/2013.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác