Văn bản số 2898/BVHTTDL-KHTC ngày 21/8: Đổi tên và thỏa thuận đề cương dự án sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu năm 2012

(Cinet)- Văn bản số 2898/BVHTTDL-KHTC ngày 21/8 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên về việc đổi tên và thỏa thuận đề cương dự án sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu năm 2012.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 744/SVHTTDL-DSVH ngày 30/7/2012 về việc xin thay đổi tên và thỏa thuận đề cương dự án sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu năm 2012 và ý kiến của Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Công văn số 205/VHNTVN-KH&HTQT ngày 07/8/2012, Bộ VHTTDL đồng ý đổi tên Dự án “Kiểm kê khoa học Di sản văn hóa phi vật thể người Việt” thành Dự án “Khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị Nghi lễ đám cưới người Sán Chay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Kinh phí thực hiện Dự án thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa năm 2012 cấp cho tỉnh Thái Nguyên.

Bộ VHTTDL cũng đồng ý với nội dung đề cương Dự án “Khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị Nghi lễ đám cưới người Sán Chay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” được gửi kèm theo Công văn số 744/SVHTTDL-DSVH nêu trên.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác