Văn bản số 2948/BVHTTDL-DSVH ngày 12/8: Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quán Đoài Khê, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

(Cinet)- Văn bản số 2948/BVHTTDL-DSVH ngày 12/8 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL Hà Nội về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quán Đoài Khê, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Theo đó, Bộ VHTTDL nhận được Công văn số 978/VHTTDL-QLDS ngày 18/4/2013 của Sở VHTTDL Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quán Đoài Khê, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Thỏa thuận nội dung Dự án nói trên gồm các nội dung: tu bổ Đại bái, Hậu cung, Phương đình, Tả, Hữu mạc; xây mới Nghi Môn, nhà thủ từ, nhà bếp+vệ sinh; kè ao đình và cải tạo hạ tầng kỹ thuật, phòng chống cháy nổ, mối mọt cho toàn bộ công trình. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề sau:

Căn cứ pháp lý cần bổ sung Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Không dịch chuyển nhà Tả, Hữu mạc mà nên giữ nguyên vị trí.

Cần giữ nguyên hình thức và bổ sung bản vẽ thiết kế kè ao đình.

Bình phong cần lựa chọn mẫu và xây theo hình thức truyền thống, không làm mới bằng đá.

Bộ VHTTDL có ý kiến để Sở VHTTDL Hà Nội chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện và phê duyệt Dự án theo thẩm quyền; giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công của Dự án.

T.H  

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác