Văn bản số 3008/BVHTTDL-DSVH ngày 19/8: Lập dự án tu bổ di tích Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm và di tích Đền Bà Kiệu, thành phố Hà Nội.

(Cinet) - Văn bản số 3008/BVHTTDL-DSVH ngày 19/8 về việc lập dự án tu bổ di tích Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm và di tích Đền Bà Kiệu, thành phố Hà Nội.

Đền Bà Kiệu, TP Hà Nội.Đền Bà Kiệu, TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 2499/VHTTDL-QLDT ngày 12/8 của Sở VHTTDL thành phố Hà Nội đề nghị cho chủ trương lập Dự án tu bổ di tích Ngôi nhà số 90, phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo và di tích đền Bà Kiệu, phường Hàng Bồ thuộc quận Hoàn Kiếm. Sau khi xem xét Bộ VHTTDL có ý kiến sau:

1.Thống nhất với đề nghị của Sở VHTTDL thành phố Hà Nội vể chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích Ngôi nhà số 90, phố Thợ Nhuộm và di tích đền Bà Kiệu để bảo tồn và phát huy giá trị.

2.Về lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện Dự án phải tuần theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lắm thắng cảnh Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác