Văn bản số 3035/BVHTTDL-KHTC ngày 20/8: Thoả thuận Dự án tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ vua Lê Đại Hành, tỉnh Ninh Bình

(Cinet)- Văn bản số 3035/BVHTTDL-KHTC ngày 20/8 của Bộ VHTTDL gửi Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An về việc thoả thuận Dự án tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ vua Lê Đại Hành, tỉnh Ninh Bình.

Đền vua Đinh Tiên Hoàng.Đền vua Đinh Tiên Hoàng.

Theo đó, sau khi xem xét hồ sơ dự án và ý kiến thẩm địh của Cục Di sản văn hoá, Bộ VHTTDL thống nhất về cơ bản với nội dung Dự án tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ vua Lê Đại Hành, tỉnh Ninh Bình do Công ty TNHH Kiến trúc Hoàng Đạo lập bao gồm các hạng mục: Tu bổ Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (đền chính, Nghi môn ngoài, Nghi môn nội, Hậu cung nhà Khải Thánh, nhà trưng bày, nhà bia, cổng); tu bổ Đền thờ vua Lê Đại Hành (đền chính, Nghi môn ngoài, Nghi môn nội, Tả vu, Hữu vu, nhà Từ Vũ, Nhà Ban Quản lý, nhà bia); tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật di tích. Phương án đề xuất tu bổ, tôn tạo các hạng mục trong dự án đã đáp ứng các quy định của quy chế tu bổ, tôn tạo di tích.

Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần được làm rõ trong nội dung dự án, đề nghị Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung. Cụ thể:

Phần lớn hệ kết cấu của các hạng mục di tích gốc còn tốt, do đó chỉ tiến hành gia cố, tu bổ các cấu kiện đơn lẻ, vì vậy cần có giải pháp thiết kế hạ giải từng phần (không hạ giải toàn bộ hạng mục) để bảo tồn nguyên vẹn cấu trúc các hạng mục.

Cần bổ sung phương án bảo quản hệ thống bia đá, sập đá và các hiện vật khác nhau có tại di tích, trong đó cần quan tâm đến việc bảo quản bia và tu bổ nhà bia tại Đền thờ vua Lê Đại Hành.

Văn bản số 3035/BVHTTDL-KHTC ngày 20/8: Thoả thuận Dự án tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ vua Lê Đại Hành, tỉnh Ninh Bình - ảnh 2
Đền vua Lê Đại Hành.

Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại, đề nghị Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác