Văn bản số 3121/BVHTTDL-DSVH ngày 28/8: Lập dự án bảo quản, tu bổ thắng cảnh Gành Đá Đĩa, tỉnh Phú Yên

(Cinet)- Văn bản số 3121/BVHTTDL-DSVH ngày 28/8 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Phú Yên về việc lập dự án bảo quản, tu bổ thắng cảnh Gành Đá Đĩa, tỉnh Phú Yên.

Gành Đá ĐĩaGành Đá Đĩa

Phúc đáp Công văn số 2326/UBND-ĐTXD ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh Phú Yên đề nghị cho chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo thắng cảnh Gành Đá Đĩa, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Phú Yên về chủ trường lập Dự án bảo quản, tu bổ thắng cảnh Gành Đá Đĩa để bảo tồn và phát huy giá trị cũng như phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh Phú Yên. Nội dung Dự án cần xác định là một Dự án thành phần nằm trong Quy hoạch thắng cảnh Vịnh Xuân Đài và thắng cảnh Gành Đá Đĩa đã được Bộ VHTTDL đồng ý về mặt chủ trương tại Công văn số 2667/BVHTTDL-DSVH ngày 19/7/2013.

Về kinh phí, thông qua nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá từ năm 2007-2012 đã hỗ trợ để bảo tồn cấp thiết cho di tích là: 1,3 tỷ đồng, do đó đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án.

Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện Dự án phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ VHTTDL về chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ thắng cảnh Gành Đá Đĩa để UBND tỉnh Phú Yên biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác