Văn bản số 3126/BVHTTDL-DSVH ngày 28/8: Thẩm định dự án tu bổ di tích đền thờ Nguyễn Văn Nghi, tỉnh Thanh Hoá

(Cinet)- Văn bản số 3126/BVHTTDL-DSVH ngày 28/8 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hoá về việc thẩm định dự án tu bổ di tích đền thờ Nguyễn Văn Nghi, tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án và ý kiến thẩm định của Cục Di sản Văn hoá, Bộ VHTTDL thống nhất về cơ bản với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hoá, kiến trúc nghệ thuật đền thờ Nguyễn Văn Nghi, huyện Đông Sơn, bao gồm: Phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể di tích; tu bổ các hạng mục Tiền điện (điện thờ Nguyễn Văn Nghi), Tướng công môn và hệ thống tường thành ngoại, tường thành nội, tượng chầu, bia đá, giếng đá; tôn tạo xây dựng mới các hạng mục cổng đề, bái đường, hậu điện (thuộc điện thờ Nguyễn Văn Nghi); Nhà từ đền, nhà bao che công trình, nhà dịch vụ-vệ sinh, Am hoá vàng, bãi xe, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, phòng chống mối mọt, chống cháy. Nội dung dự án đã được bổ sung chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Bộ VHTTDL tại Công văn số 485/DSVH-DT ngày 17/7/2013. Các phương án đề xuất tu bổ tôn tạo đáp ứng được các quy định của quy chế phục hồi, tu bổ tôn tạo di tích.

Tuy nhiên còn một số vấn đề cần được làm rõ trong dự án, đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hoá yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa bổ sung:

Cần tiếp tục nghiên cứu tư liệu kết hợp khảo sát khảo cổ nền móng Bái đường, hậu điện của Điện thờ Nguyễn Văn Nghi để xác định quy mô, kiến trúc và nội thất công trình phục vụ thiết kế phục dựng.

Gian giữa toà Hậu điện chỉ bố trí ban thờ nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Nghi (không bố trí ban thờ Tằng tổ, ông bà nội).

Thu hẹp bước gian Nhà thủ từ xuống dưới 2,7m và điều chỉnh thiết kế mỗi bộ vì kèo chỉ có một quá giang.

Tính toán lượng khách tham quan di tích để điều chỉnh quy mô bãi xe cho phù hợp, đồng thời cần tách bãi xe ra khỏi tường thành ngoại.

Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Thanh hoá báo cáo UBND tỉnh cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Đề nghị Sở VHTTDL căn cứ vào ý kiến nêu trên yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt đồng thời cho triển khai bản vẽ thi công và gửi về Bộ VHTTDL để xem xét và làm cơ sở bố trí vốn cho dự án.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác