Văn bản số 3309/BVHTTDL-DSVH ngày 25/9: thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi di tích Chiêu Kính điện - Đại Nội Huế

(Cinet)- Văn bản số 3309/BVHTTDL-DSVH ngày 25/9 của Bộ VHTTDL gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi di tích Chiêu Kính điện - Đại Nội Huế.

Bộ VHTTDL nhận được Công văn số 934/BTDT-KT ngày 21/8/2012 của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi di tích Chiêu Kính điện - Đại Nội Huế.

Sau khi nghiên cứu, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Phục hồi di tích Chiêu Kính điện, bao gồm các nội dung: Phục hồi hệ thống nền móng, kết cấu hệ khung gỗ nhóm 2, mái ngói âm dương hoàng lưu ly, tường bao bằng gạch vồ, sân gạch Bái Tràng, sơn bảo quản cấu kiện.

Bộ VHTTDL lưu ý, hồ sơ cần cung cấp ảnh hiện trạng công trình Long Đức điện và ảnh tư liệu về các công trình tương đồng với Chiêu Kính điện để bổ sung cơ sở khoa học thuyết phục cho việc phục hồi Chiêu Kính điện; đồng thời điều chỉnh hướng công trình trên các bản vẽ mặt bằng tổng thể cho đúng thực tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến thỏa thuận để Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế biết, triển khai các bước tiếp theo của việc phục hồi di tích Chiêu Kính điện theo quy định hiện hành.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác