Văn bản số 3402/BVHTTDL-DSVH ngày 01/10: Thoả thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thánh Chúa, Hà Nội

(Cinet)- Văn bản số 3402/BVHTTDL-DSVH ngày 01/10 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL Hà Nội về việc thoả thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thánh Chúa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chùa Thánh Chúa.Chùa Thánh Chúa.

Theo đó, sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị gửi kèm Công văn số 2828/VHTTDL-QLDS ngày 20/9 của Sở VHTTDL Hà Nội về việc thoả thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thánh Chúa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Bộ VHTTDL thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thánh Chúa, hạng mục Tu bổ Tam bảo.

Bên cạnh đó Bộ VHTTDL cũng lưu ý một số nội dung:

Ngay sau khi hạ giải công trình, Sở VHTTDL Hà Nội cần hướng dẫn Chủ đầu tư thành lập Hội đồng phân loại, đánh giá lựa chọn cấu kiện còn tốt để tái sử dụng theo nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc của di tích (kể cả hệ thống cửa bức bàn hiện có).

Không chạm khắc hoa văn trên các cột hiên.

Hồ sơ cần bổ sung thiết kế nhà bao che phục vụ thi công và các căn cứ pháp lý, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá: Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá (thay thế cho Nghị định số 92/2002/NĐ-CP).

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác