Văn bản số 3403/BVHTTDL-DSVH ngày 01/10: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thọ Chương, tỉnh Hà Nam

(Cinet)- Văn bản số 3403/BVHTTDL-DSVH ngày 01/10 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Hà Nam về việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Thọ Chương, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Di tích đình Thọ Chương, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.Di tích đình Thọ Chương, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị tại Tờ trình số 1207/TTr-UBND ngày 01/8/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc cho phép tu bổ, tôn tạo di tích đình Thọ Chương, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Bộ VHTTDL thống nhất chủ trương với UBND tỉnh Hà Nam về tu bổ, tôn tạo di tích đình Thọ Chương để bảo tồn, phát huy giá trị.

Về kinh phí, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Bộ VHTTDL đã và đang đầu tư cho tỉnh Hà Nam tu bổ, tôn tạo nhiều di tích như: chùa Bà Đanh, đình Văn Xá, đình Hoà Ngãi, đình Đồng Du, đền Trúc, đình An Hoà… Do đó, để thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích đình Thọ Chương, đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Bộ VHTTDL sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đối với việc tu bổ hạng mục di tích gốc khi thoả thuận hồ sơ tu bổ, tôn tạo trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác