Văn bản số 3606/BVHTTDL-DSVH ngày 15/10: Thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực lang, Đại Nội Huế

(Cinet)- Văn bản số 3606/BVHTTDL-DSVH ngày 15/10 của Bộ VHTTDL gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực lang, Đại Nội Huế.

Đại Nội Huế.Đại Nội Huế.

Theo đó, sau khi xem xét Công văn số 1112/BTDT-DA ngày 28/9/2012 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực lang DL-02B, Đại Nội Huế, Bộ VHTTDL thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực lang DL-02B, Đại Nội Huế, bao gồm các nội dung: Bảo tồn, tu bổ nền móng; Phục hồi kiến trúc Dực lang; Chống mối, bảo quản, sơn thếp cấu kiện và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL cũng lưu ý một số vấn đề sau:

Cần chỉ rõ vị trí các chân tảng được bảo tồn để tái sử dụng. Các chân tảng đã bị sứt vỡ nặng, cần được bảo quản để trưng bày tại một vị trí thích hợp.

Hồ sơ cần cung cấp thêm hình ảnh và bản vẽ của một số đoạn hành lang trong Tử cấm thành đã được tu bổ, phục hồi để làm căn cứ đối sánh, góp phần bổ sung cơ sở khoa học phục hồi kiến trúc Dực lang DL-02B.

Báo cáo cần bổ sung thiết kế nhà bao che phục vụ thi công và căn cứ pháp lý: Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá (thay thế cho Nghị định số 92/2002/NĐ-CP).

Bộ VHTTDL đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề nêu trên để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác