Văn bản số 3934/BVHTTDL-DSVH ngày 05/11: Khai quật khảo cổ khu vực chính điện thành nội Thành Nhà Hồ

(Cinet)- Văn bản số 3934/BVHTTDL-DSVH ngày 05/11 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL về việc khai quật khảo cổ khu vực chính điện thành nội Thành Nhà Hồ và phục hồi lễ tế Nam Giao, tỉnh Thanh Hoá.

Đàn tế Nam Giao, Thành Nhà Hồ.Đàn tế Nam Giao, Thành Nhà Hồ.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hoá (tại Công văn số 1635/SVHTTDL-DSVH ngày 27/9/2012) cho triển khai thực hiện khai quật khảo cổ khu vực chính điện thành nội Thành Nhà Hồ và phục hồi lễ tế Nam Giao, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hoá về triển khai công tác khai quật khảo cổ khu vực chính điện thành nội Thành Nhà Hồ để có thêm tài liệu khoa học phục vụ cho việc bảo tồn va phát huy giá trị di sản Thành Nhà Hồ. Việc khai quật khảo cổ, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hoá cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm hồ sơ theo quy định của Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ đã được Bộ VHTTDL ban hành tại Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 và các quy định hiện hành khác.

Về phục hồi lễ tế Nam Giao: Trước mắt chưa tiến hành phục hồi, cần tập trung vào công tác nghiên cứu khảo cổ, hoàn thiện phương án bảo tồn, tôn tạo và chỉnh sửa những sai sót khi tu bổ di tích Đàn tế Nam Giao; thu thập tài liệu về lễ tế Nam Giao ở Thành Nhà Hồ, khi có đủ cơ sở khoa học, Bộ VHTTDL sẽ xem xét sau.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác