Văn bản số 4115/BVHTTDL-DSVH ngày 19/11: Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa BODHISÀLARÀJA (Kom Pong), Trà Vinh

(Cinet)- Văn bản số 4115/BVHTTDL-DSVH ngày 19/11 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa BODHISÀLARÀJA (Kom Pong), Trà Vinh.

Văn bản số 4115/BVHTTDL-DSVH ngày 19/11: Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa BODHISÀLARÀJA (Kom Pong), Trà Vinh - ảnh 1

Phúc đáp Tờ trình số 15/TTr-SVHTTDL ngày 18/01/2012 của Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh đề nghị cho lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa BODHISÀLARÀJA (Kom Pong), Phường 1, thành phố Trà Vinh. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL đồng ý với đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa BODHISÀLARÀJA (Kom Pong) để bảo tồn và phát huy giá trị.

Về kinh phí, Bộ VHTTDL sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá khi thoả thuận dự án, trên cơ sở ưu tiên cho tu bổ, tôn tạo những hạng mục di tích gốc.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh báo cáo UBND tỉnh Trà Vinh và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác