Văn bản số 4116/BVHTTDL-DSVH ngày 19/11: Cho ý kiến dự án trùng tu đền Bà Vũ (Hà Nam)

(Cinet) - Văn bản số 4116/BVHTTDL-DSVH đã được Bộ VHTTDL gửi tới UBND tỉnh Hà Nam nhằm cho ý kiến dự án trùng tu đền Bà Vũ (xã Chân Lý – Lý Nhân - Hà Nam).

Văn bản số 4116/BVHTTDL-DSVH ngày 19/11: Cho ý kiến dự án trùng tu đền Bà Vũ (Hà Nam) - ảnh 1

Theo đó, thứ nhất, Bộ VHTTDL hoàn toàn thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Hà Nam về dự án trùng tu đền Bà Vũ để bảo tồn, phát huy những giá trị của di tích.

Thứ hai, về vấn đề kinh phí, hiện nay thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ VHTTDL đã và đang đầu tư cho tỉnh Hà Nam tu bổ nhiều di tích như chùa Bà Đanh, đình Văn Xá, đình Hòa Ngãi, đình Đồng Du, đền Trúc, đình An Hòa…. Do đó để thực hiện dự án trùng tu di tích đền Bà Vũ, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án. Bộ VHTTDL sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để tủ bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc trong những năm tiếp theo, sau khi đã hoàn thành dứt điểm việc triển khai đối với các dự án tu bổ di tích trên địa bàn đang được hỗ trợ kinh phí trong kế hoạch năm 2012.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác