Văn bản số 4336/BVHTTDL-KHTC ngày 05/12: Thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Bảo Đà, Phú Thọ.

(Cinet) - Văn bản sô 4336/BVHTTDL-KHTC ngày 05 tháng 12 của Bộ VHTTDL về việc Thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Bảo Đà, Phú Thọ.

Trả lời công văn số 4568/UBND-VX5 ngày 15/11 của UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật đình Bảo Đà. Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

1.Cơ bản thống nhất với Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật đình Bảo Đà do công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Sông Hồng lập, bao gồm các hạng mục Đại bái và Hậu cung. Công tác đánh giá khảo tả hiện trạng di tích cũng như các phương án bảo tồn kỹ thuật đã phù hợp đáp ứng đúng những yêu cầu của quy chế bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích.

2. Bộ VHTTDL lưu ý chỉnh sửa một số nội dung sau: Phần thuyết  minh dự án bổ sung phần đánh giá công tác quản lý và phát huy giá trị của di tích trước và sau khi được tu bổ, tôn tạo, các lễ hội diễn ra thường niên tại di tích,mối liên hệ di tích đình Bảo Đà với các di tích trong khu vực kết hợp với sự phát triển du lịch.

Phần căn cứ pháp lý bổ sung đầy đủ tên các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Di sản văn hóa, những văn bản hướng dẫn về quản lý hoạt động xây dựng, về môi trường, đồng thời loại bỏ những văn bản không còn giá trị pháp lý.  Cần có đánh giá kỹ hơn về mức độ hư hỏng của hệ thống ngói lợp, hệ thống chân tảng và các chi tiết trang trí trên bờ nóc, bờ chảy để đề xuất phương án tu bổ cho hợp lý, không thay mới toàn bộ như phương án thiết kế đề xuất.

Cân nhắc việc lắp quạt vào các cột gỗ, bổ sung bản vẽ hình thức của đèn vương miện. Bổ sung phương án xây dựng nhà bảo che di tích trong quá trình tổ chức thi công. Bổ sung phương án chống mối các cấu kiện gỗ và phòng chống cháy cho toàn bộ di tích. Đề nghị sử dụng thuật ngữ và điều chỉnh gỗ và phòng chống cháy cho toàn bộ di tích. Khi tổ chức thi công đề nghĩ Ủy ban nhan dân tỉnh Phú thọ chỉ đạo các cơ quan thành lập Hội đồng phân loại đánh giá cấu kiện sau khi hạ giải để lựa chọn, tái sử dụng các cấu kiện còn tốt.

Phần dự toán cần bổ sung các văn bản hiện hành về hướng dẫn và quản lý chỉ phí đầu tư xây dưng thi công. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa được cân đôi về địa phương để hỗ trợ, tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với hạng mục còn lại đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác