Văn bản số 44/BVHTTDL-DSVH ngày 08/01: Thoả thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân Canh (Hà Nội)

(Cinet)- Văn bản số 44/BVHTTDL-DSVH ngày 08/01 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL Hà Nội về việc thoả thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân Canh (Hà Nội).

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị thoả thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân Canh, huyện Đông Anh của Sở VHTTDL Hà Nội tại Văn bản số 3114/VHTTDL-QLDS ngày 18/12/2012, Bộ VHTTDL thoả thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân Canh, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Tiền tế; Tôn tạo Nghi môn, Hậu cung, sân vườn tổng thể, ao đình, Tả vu, Hữu vu; Xây dựng bình phong, tường rào, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật.

Bộ VHTTDL cũng lưu ý:

Đối với việc tu bổ Tiền tế: Cần phục hồi nguyên trạng hình thức đao mái, kìm mái; không làm thêm rồng bậc thềm và thay đổi hình thức cửa đi trục B, chấn song trục A.

Điều chỉnh hình thức bình phong như sau: Nhìn từ trong ra thì trung tâm cuốn thư là bốn con dơi chầu chữ Thọ và không có hổ phù ở dưới cuốn thư; nhìn từ ngoài vào thì trung tâm cuốn thư là hình hổ; hạ thấp các trụ hai bên cuốn thư và không đắp Phượng, Nghê trên các đỉnh trụ.

Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định, đồng thời giao Cục Di sản văn hoá thoả thuận Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác