Xếp hạng di tích quốc gia cho di tích lịch sử Đèo Lũng Lô trong kháng chiến chống Pháp

(Cinet) – Ngày 27/4, Thứ trưởng Lê Khánh Hải – Đại diện Bộ VHTTDL đã ký quyết định số 1409/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia cho di tích lịch sử Đèo Lũng Lô trong kháng chiến chống Pháp.

Trên  lưng Đèo Lũng Lô (Ảnh: Internet)Trên lưng Đèo Lũng Lô (Ảnh: Internet)
Quyết định được căn cứ vào Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; đồng thời xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 22/9/2010 và hồ sơ di tích; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.
Theo đó, Bộ VHTTDL quyết định xếp hạng di tích quốc gia cho di tích lịch sử Đèo Lũng Lô trong kháng chiến chống Pháp, gồm: Đoạn đường 13A (cũ) và Hang Thương Binh xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.
Ủy ban nhân dân các cấp có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác