Ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm xưởng quân giới Bazoka, Thái Nguyên

(Cinet) - Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4406/BVHTTDL-KHTC gửi Sở VHTTDL Thái Nguyên, cho ý kiến về dự án tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm xưởng quân giới Bazoka.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 942/SVHTT&DL- BQLDA ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị thoả thuận dự án tu bổ di tích địa điểm xưởng quân giới Bazoka. Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ dự án gửi kèm, và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Di tích địa điểm xưởng quân giới Bazoka đã được công nhận di tích cấp quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt lịch sử cách mạng Việt Nam nằm trong nội dung quy hoạch bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị khu di tích ATK. Tuy nhiên, do tác động của thời gian, hiện di tích này tồn tại dưới dạng phế tích, đồng thời những tài liệu, hồ sơ liên quan đến đi tích không đầy đủ. Do vậy, việc triển khai xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo di tích này cần phải tính toán chi tiết cụ thể và phải đề xuất những phương án tu bổ phù hợp để có thể phát huy được giá trị của di tích này. Bộ VHTTDL thống nhất với các nội đung của dự án đề xuất như: tôn tạo tổng thề khu di tích, tu bổ nhà sản xuất chính và bể nước, xây dựng mới nhà vệ sinh, cổng, hàng rào, bãi để xe, hạ tầng kỹ thuật.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên (với tư cách là chủ đầu tư của dự án) chỉ đạo đơn vị tư vấn tham khảo tài liệu, lấy ý kiến của các nhà chuyên môn và của các nhân chứng chỉnh sửa lại dự án theo hướng sau đây:

Phần thuyết minh của dự án: Cần sắp xếp lại và bổ sung những thông tin theo hướng, lược bỏ bớt phần mô tả mang tính kỹ thuật liên quan đến việc chế tạo súng Bzoka và tập trung đánh giá về quy mô, hình thức kiến trúc ban đầu của di tích (xưởng quân giới) và những thay đổi trong quá trình quản lý, khai thác sử đụng. Bổ sung thêm ảnh tư liệu, lời kể của các nhân chứng để làm cơ sở đưa ra phương án tôn tạo, phục hồi các hạng mục của di tích. Công tác quản lý, trông nom nhằm phát huy giá trị của di tích sau khi được đầu tư tôn tạo, phục hồi.

Phần cơ sở pháp lý cần bổ sung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá, một số Nghỉ định, Thông tư mới liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, và các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích.

Xem lại phần trình bày tổ chức thực hiện, về việc chỉ định Công ty khảo sát và lập dự án đầu tư, đồng thời điều chỉnh lại kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp.

Về phương án quy hoạch mặt bằng tu bổ, tôn tạo tổng thể: Không xây dựng các công trình tượng, phù điêu nghệ thuật, nhà trưng bày, nhà phục vụ (hạng mục số 8), và không mở đường mới vào di tích. Bổ sung biển chỉ dẫn di tích tai vị trí đầu đường vào di tích và đường ra thăm quan bể nước. Chỉ làm đường nhỏ lát gạch chạy xung quanh xưởng quân giới để phục vụ khách thăm quan, đồng thời thu hẹp sân phía trước xưởng quân giới để dành đất trồng cây xanh tôn tạo cảnh quan di tích.

Bổ sung đầy đủ các bản vẽ hiện trạng di tích. Đề xuất phương án tu bổ đối với hạng mục xưởng quân giới và bể nước, trong đó đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ các di tích này sau khi được tu bổ, như việc chống sâm thực của cây cối, việc thoát nước (do để lộ thiên). Đề xuất phương án xây dựng mới bia tôn vinh, lưu niệm sự kiện về di tích. Xem xét thu hẹp lại diện tích làm tường rào bảo vệ. Tường rào di tích làm thấp kết hợp trồng cây xanh, đảm bảo đủ để ngăn không cho trâu bò đi vào. Cần tận dụng tối đa địa hình tự nhiên của khu vực, để hạn chế khối lượng san lấp mặt bằng.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL Thái Nguyên căn cứ vào các ý kiến nêu trên chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa dư án và gửi Bộ VHTTDL xem xét thỏa thuận trước khi trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.

 

HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác