Công nhận thêm 02 di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia

Công nhận thêm 02 di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia - ảnh 1
Đình Bình Mỹ - Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
(Cinet- MTDT) – Quyết định số 4102, 4105 BVHTTDL/ QĐ ngày 12/12 về việc công nhận 02 di tích tại tỉnh An Giang và Hà Tĩnh là di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia. Hai di tích gồm: Đình Bình Mỹ - Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và Lũy đá Kỳ Anh – Xã Kỳ lạc, huyện Kỳ An, tỉnh Hà Tĩnh.
Trong đó, Đình Bình Mỹ đã được UBND tỉnh An Giang công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh theo Quyết định số 285/QĐ-UB ngày 18/02/2000.
Lũy đá Kỳ Anh được người dân địa phương phát hiện từ đầu những năm 1990. Đến năm 1993, sau khi tiếp cận khu vực, các nhà khảo cổ học tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu  tiến hành các cuộc nghiên cứu, khảo sát. Sau gần 10 năm tìm hiểu và nghiên cứu đến năm 2011, các nhà khảo cổ tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức thông báo về lũy đã Kỳ Anh tại Hội nghị Thông báo khảo cổ học toàn quốc năm 2011. Năm 2012, Sở VHTTDL Hà Tĩnh phối hợp với Viện khảo cổ học Việt Nam và Trung tâm Viễn đông Bác cổ Pháp (EFEO) tiếp tục thám sát, nghiên cứu lũy đá cổ độc đáo này. Lũy đá cổ Kỳ Anh đã được ghi chép lại trong các tư liệu thư tịch cổ, tư liệu chính sử như: Đại Việt sử Ký toàn thư; Đại nam nhất thống chí; Đại nam thực lục; Nghệ An ký; Hà Tĩnh dư địa chí….
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác