Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh: Tiếp sức cho phim Việt

Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh: Tiếp sức cho phim Việt

Sau gần chục năm bàn thảo, dự kiến vào đầu năm 2019 Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh sẽ chính thức được thành lập. Cùng với Quỹ hỗ trợ điện ảnh Việt mới ra mắt đang được coi là sự “tiếp sức” kịp thời cho phim Việt vốn đang gặp khó vì thiếu vốn đầu tư.