Đề án số 4794/ĐA-BVHTTDL ngày 31/12: Quy hoạch phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

(Cinet) - Đề án số 4794/ĐA-BVHTTDL ngày 31/12 của Bộ VHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án số 4794/ĐA-BVHTTDL ngày 31/12: Quy hoạch phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - ảnh 1

Đề án gồm 5 phần nêu rõ về mục tiêu, nội dung, định hướng cũng như các giải pháp Quy hoạch phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu chung của Quy hoạch phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại đề án nêu rõ: Cơ bản hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực của ngành điện ảnh, đáp ứng yêu cầu  phát triển của một nền điện ảnh hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ tốt nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đặc biệt ở các khu vực vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó  khăn. Từng bước phấn đấu xây dựng Điện ảnh Việt Nam trở thành nền điện ảnh mạnh trongkhu vực Đông Nam Á và châu Á.

Về nội dung quy hoạch, đề án cũng nêu rõ các nội dung cụ thể về: Mô hình tổ chức; sáng tác, sản xuất phim (dòng phim chính thống, dòng phim nghệ thuật, phim tác giả và dòng phim giải trí); phát hành phổ biến phim; phát triển nguồn nhân lực; phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật; phát triển quan hệ hợp tác giữa điện ảnh với truyền hình, du lịch và các lĩnh vực khác của VHTTDL; công tác nghiên cứu khoa học và lý luận phê bình điện ảnh; bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan; Xây dựng các quy hoạch nhánh và đề án trọng điểm.

Đề án cũng nêu ra các nhóm giải pháp nhằm Quy hoạch phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đó là các nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước; nhóm giải pháp về kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và kinh phí đào tạo nguồn nhân lực; nhóm giải pháp về quy hoạch và bố trí sử dụng đất đai; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; và nhóm giải pháp về quán triệt nâng cao nhận thức của cộng đồng toàn xã hội.

Về việc tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đề án cũng nêu rõ nhiệm vụ của các Bộ, ngành có liên quan, trong đó, Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm các nhiệm vụ cụ thể như: Chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quy hoạch; phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành để xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích đầu tư đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật điện ảnh, bảo đảm thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật điện ảnh; là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện quy  hoạch và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kịp thời kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác