Điều chỉnh thời hạn trình Đề án “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

(Cinet)- Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7538/VPCP-KGVX (ngày 25/9) gửi Bộ VHTTDL về việc điều chỉnh thời hạn trình Đề án “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ VHTTDL tại các văn bản số: 2981/BVHTTDL-VP ngày 29 tháng 8 năm 2012 và 2872/BVHTTDL-VP ngày 20 tháng 8 năm 2012 về việc xin điều chỉnh thời hạn trình đề án “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ VHTTDL tiếp tục hoàn chỉnh đề án “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và đề án “Quy hoạch phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” để trình Thủ tướng Chính phủ cả 02 đề án trong Quý III năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ VHTTDL biết và thực hiện.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác