Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương với những hoạt động mới

Năm 2006, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã hoàn thành xuất sắc 12 phim, trong đó có 3 phim nhựa và 9 phim video; 5 chương trình phim văn nghệ miền núi theo đơn đặt hàng của Cục Điện ảnh và một số phim băng hình phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Mỗi tác phẩm phản ánh một vấn đề của cuộc sống đương đại với cách nhìn nhận đánh giá riêng, chân xác bằng cảm xúc và kinh nghiệm của người nghệ sĩ.

Năm 2007 Hãng sẽ tăng cường khai thác các đề tài theo hướng mở, chú trọng tính khoa học của loại hình phim tài liệu và đặc biệt khuyến khích những phương pháp làm phim điện ảnh truyền hình mà hiện nay thế giới đang phổ cập, nhưng vẫn còn mới mẻ với chúng ta.

Vừa qua Bộ Văn hóa – Thông tin đã quyết định bàn giao cho Trung tâm hợp tác Báo chí truyền thông quốc tế và Cục Báo chí triển khai thực hiện bộ phim tài liệu “Việt Nam bước chuyển mới”, phục vụ cho công tác đối ngoại trong thời kỳ mới, sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Bộ phim tài liệu này phản ánh những thành tựu xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại X của Đảng. Dự kiến phim “Việt Nam bước chuyển mới” hoàn thành vào tháng 6/2007 và sẽ được dịch ra tiếng Trung Quốc, Anh, Pháp, và Tây Ban Nha.

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác